Atas
Exercício 2023
Baixar Ata nº 01/2023
Baixar Ata nº 02/2023
Baixar Ata nº 03/2023
Baixar Ata nº 04/2023
Baixar Ata nº 05/2023
Baixar Ata nº 06/2023
Baixar Ata nº 07/2023
Baixar Ata nº 08/2023
Baixar Ata nº 09/2023
Baixar Ata nº 10/2023
Baixar Ata nº 11/2023
Baixar Ata nº 12/2023
Baixar Ata nº 13/2023
Baixar Ata nº 14/2023
Baixar Ata nº 15/2023
Baixar Ata nº 16/2023
Baixar Ata nº 17/2023
Baixar Ata nº 18/2023
Baixar Ata nº 19/2023
Baixar Ata nº 20/2023
Baixar Ata nº 21/2023
Baixar Ata nº 22/2023
Baixar Atas nº 23 à 37/2023
Baixar Ata de Eleição

Atas
Exercício 2022
Baixar Ata nº 01/2022
Baixar Ata nº 02/2022
Baixar Ata nº 03/2022
Baixar Ata nº 04/2022
Baixar Ata nº 05/2022
Baixar Ata nº 06/2022
Baixar Ata nº 07/2022
Baixar Ata nº 08/2022
Baixar Ata nº 09/2022
Baixar Ata nº 10/2022
Baixar Ata nº 11/2022
Baixar Ata nº 12/2022
Baixar Ata nº 13/2022
Baixar Ata nº 14/2022
Baixar Ata nº 15/2022
Baixar Ata nº 16/2022
Baixar Ata nº 17/2022
Baixar Ata nº 18/2022

Exercício 2021
Baixar Ata nº 01 a 06/2021
Baixar Ata nº 07 a 15/2021
Baixar Ata nº 16/2021
Baixar Ata nº 17/2021
Baixar Ata nº 18/2021
Baixar Ata de transmissão
Baixar Ata nº 19/2021
Baixar Ata nº 21/2021
Baixar Ata nº 22/2021
Baixar Ata nº 23/2021
Baixar Ata nº 24/2021
Baixar Ata de transmissão
Baixar Ata nº 25/2021
Baixar Ata nº 26/2021
Baixar Ata nº 27/2021
Baixar Ata nº 28/2021
Baixar Ata nº 29/2021
Baixar Ata n° 30/2021
Baixar Ata nº 31/2021
Baixar Ata nº 32/2021
Baixar Ata nº 33/2021
Baixar Ata nº 34/2021
Baixar Ata n° 36/2021
Baixar Ata n° 37/2021
Baixar Ata n° 38/2021

Exercício 2020
Baixar Ata nº 01/2020
Baixar Ata nº 02/2020
Baixar Ata nº 03/2020
Baixar Ata nº 04/2020
Baixar Ata nº 05/2020
Baixar Ata nº 06/2020
Baixar Ata nº 09/2020
Baixar Ata nº 10/2020
Baixar Ata nº 11/2020
Baixar Ata nº 12/2020
Baixar Ata nº 13/2020
Baixar Ata nº 14/2020
Baixar Ata nº 15/2020
Baixar Ata nº 16/2020
Baixar Ata nº 17/2020
Baixar Ata nº 18/2020
Baixar Ata nº 23/2020
Baixar Ata nº 24/2020
Baixar Ata nº 25/2020
Baixar Ata nº 26/2020
Baixar Ata nº 27/2020
Baixar Ata nº 28/2020
Baixar Ata nº 29/2020
Baixar Ata nº 32/2020
Baixar Ata nº 33/2020
Baixar Ata nº 34/2020
Baixar Ata nº 36/2020
Baixar Ata nº 37/2020
Baixar Atas 2020

Exercício 2019
Baixar Ata nº 01/2019
Baixar Ata nº 02/2019
Baixar Extra nº 01/2019
Baixar Ata nº 03/2019
Baixar Ata nº 04/2019
Baixar Ata nº 05/2019
Baixar Ata nº 06/2019
Baixar Ata nº 07/2019
Baixar Ata nº 08/2019
Baixar Ata nº 09/2019
Baixar Ata nº 10/2019
Baixar Ata nº 11/2019
Baixar Ata nº 12 à 29/2019
Baixar Ata nº 20 à 38/2019

Exercício 2018
Baixar Ata nº 01 à 06/2018
Baixar Ata nº 09 à 11/2018
Baixar Ata nº 16 à 18/2018
Baixar Ata nº 28 à 36/2018
Baixar Ata nº 31 à 40/2018

Exercício 2017
Baixar Ata Sessão Solene
Baixar Ata n°01/2017
Baixar Ata n°02/2017
Baixar Ata n°03/2017
Baixar Ata n°04/2017
Baixar Ata n°05/2017
Baixar Ata n°06/2017
Baixar Ata n°07/2017
Baixar Ata n°08/2017
Baixar Ata n°09/2017
Baixar Ata n°10/2017
Baixar Ata n°11/2017
Baixar Ata n°12/2017
Baixar Ata n°13/2017
Baixar Ata n°14/2017
Baixar Ata n°15/2017
Baixar Ata n°16/2017
Baixar Ata n°17/2017
Baixar Ata n°18/2017
Baixar Ata n°19/2017
Baixar Ata n°21 à 30/2017
Baixar Ata n°31 à 34/2017
Baixar Ata n°35 à 38/2017

Exercício 2016
Baixar Ata n°01/2016
Baixar Ata n°02/2016
Baixar Ata n°03/2016
Baixar Ata n°04/2016
Baixar Ata n°05/2016
Baixar Ata n°06/2016
Baixar Ata n°07/2016
Baixar Ata n°08/2016
Baixar Ata n°09/2016
Baixar Ata n°10/2016
Baixar Ata n°12/2016
Baixar Ata n°13/2016
Baixar Ata n°14/2016
Baixar Ata n°16/2016
Baixar Ata n°17/2016
Baixar Ata n°18/2016
Baixar Ata n°20/2016
Baixar Ata n°23/2016
Baixar Ata n°24/2016
Baixar Ata n°25/2016
Baixar Ata n°26/2016
Baixar Ata n°27/2016
Baixar Ata n°31/2016
Baixar Ata n°32/2016
Baixar Ata n°33/2016
Baixar Ata n°34/2016
Baixar Ata n°35/2016
Baixar Ata n°36/2016 à 44
Baixar Ata de Transmissão

Exercício 2015

Baixar Atas n°01/2015
Baixar Atas n°02/2015
Baixar Atas n°01/2015 - Extraordinária
Baixar Ata n°04/2015
Baixar Ata n°05/2015
Baixar Ata n°07/2015
Baixar Ata n°08/2015
Baixar Ata n°09/2015
Baixar Ata n°12/2015
Baixar Ata n°13/2015
Baixar Ata n°15/2015
Baixar Ata n°16/2015
Baixar Ata n°17/2015
Baixar Ata n°21/2015
Baixar Ata n°23/2015
Baixar Ata n°24/2015
Baixar Ata n°25/2015
Baixar Ata n°26/2015
Baixar Ata n°27/2015
Baixar Ata n°28/2015
Baixar Ata n°31/2015
Baixar Ata n°33/2015
Baixar Ata n°35/2015
Baixar Ata n°38/2015
Baixar Ata n°39/2015
Baixar Ata 1ª - Sessão Extraordinária
Baixar Ata 2ª - Sessão Extraordinária

Exercício 2014
Baixar Atas n°039 à 42/2014
Baixar Atas n°038/2014
Baixar Atas n°035/2014
Baixar Atas n°01 à 34-2014
Baixar Ata de Transmissão de Cargo
Baixar Ata 1ª Sessão Extraordinária
Baixar Ata 2ª Sessão Extraordinária

Exercício 2013
Baixar Ata Sessão Solene de Posse
Baixar 1ª Sessão Ordinária
Baixar 2ª Sessão Ordinária
Baixar 3ª Sessão Ordinária
Baixar 4ª Sessão Ordinária
Baixar 5ª Sessão Ordinária
Baixar 6ª Sessão Ordinária
Baixar 7ª Sessão Ordinária
Baixar 8ª Sessão Ordinária
Baixar 9ª Sessão Ordinária
Baixar 10ª Sessão Ordinária
Baixar 11ª Sessão Ordinária
Baixar 12ª Sessão Ordinária
Baixar 13ª Sessão Ordinária
Baixar 14ª Sessão Ordinária
Baixar 15ª Sessão Ordinária
Baixar 16ª Sessão Ordinária
Baixar 17ª Sessão Ordinária
Baixar 18ª à 40ª Sessão Ordinária
Baixar 2ª Sessão Extraordinária